Organizacijski odbori

Predsjednik kongresa
Bojan Jelaković

Potpredsjednice kongresa
Ines Drenjančević  
Vesna Hercek Čavrak

Blagajnik kongresa
Ivan Pećin

Organizacijski odbor
Nikolina Bukal, Ivan Galli, Lana Gellineo, Ines Golubić, Mario Ivanuša, Ana Jelaković, Lea Katalinić, Melanija Kolarić, Mihaela Marionović Glavić, Marija Matašin, Petra Miškulin Štefek,  Vladimir Prelević, Danilo Radunović, Ana Stupin, Bernardica Valent Morić

Znanstveni odbor
Maja Baretić, Jerko Barbić, Nikolina Bašić Jukić, Lovorka Bilajac, Valerija Bralić Lang, Živka Dika, Vesna Herceg Čavrak, Bojan Jelaković, Josipa Josipović, Sandra Karanović, Martina Lovrić Benčić, Branko Malojčić, Davor Miličić, Ivan Pećin, Darko Počanić, Dario Rahelić, Željko Reiner, Ranko Stevanović, Vanja Vasiljev, Tajana Željković Vrkić, Marijana Živko