Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE

Iznos kotozacija biti će isti bez obzira na koji način će se kongres održati (uživo/hibridno/online).

-

Kotizacija

Do 01.10.2021.

Član HDH-a

1.600,00 HRK

Ne član HDH-a

1.800,00 HRK

Specijalizant

500,00 HRK

Medicinska sestra

500,00 HRK

Tehničar

500,00 HRK

Izlagač i sponzor

500,00 HRK

 

Kotizacija

Do 01.10.2021.

Od 02.10.2021. i na dan održavanja

Od 29.11.2021. i na dan održavanja

Član HDH-a

1.600,00 HRK

2.100,00 HRK

Ne član HDH-a

1.800,00 HRK

2.500,00 HRK

Specijalizant

500,00 HRK

500,00 HRK

Medicinska sestra

500,00 HRK

500,00 HRK

Tehničar

500,00 HRK

500,00 HRK

Izlagač i sponzor

500,00 HRK

500,00 HRK

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.
NAPOMENA: Potvrda o kotizaciji će biti poslana nakon uplate. Za bilo kakva dodatna pitanja molimo obratiti se na E-mail: petra@spektar-holidays.hr
VAŽNO: Promjena imena je moguća samo pismenim putem, najkasnije 6 dana prije početka kongresa.

Kotizacija uključuje:

 

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ

-

Hotel

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Popunjenost

Hotel International

660,00 HRK

750,00 HRK (375,00 HRK po osobi)

SLOBODNO

Cijene smještaja su izražene u kunama, po sobi dnevno i uključuju doručak, PDV i boravišnu pristojbu.

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 10.11.2021.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ